Schoolfilter.nl

De website voor verantwoord  Internetgebruik binnen scholen

Terug naar de begin paginaAchtergrondinformatie

Veelgestelde vragen omtrent Schoolfilter.nl

Voor meer informatie over filtersoftware

E-mail de redactie

Welkom op www.schoolfilter.nl, de website voor verantwoord Internetgebruik binnen scholen. Het doel van Schoolfilter.nl is te realiseren dat er binnen alle scholen van Nederland op een verantwoorde manier gebruik kan worden gemaakt van het Internet en dat zowel leerlingen als leraren niet geconfronteerd worden met de vele gevaren die het internetgebruik met zich mee kan brengen.

Op deze website treft u alle informatie gericht op Internet filtering gecentraliseerd aan. Alle gegevens worden continu bijgewerkt gezien er veel verandert (zie de laatste bijwerkdatum onderaan de pagina).

In de rubriek "Filteren" kunt een beschrijving vinden over centraal en decentraal filteren, de diverse functionaliteiten van filtersoftware en een uitleg hoe een Internetgebruikersbeleid op te stellen en te implementeren. Ook wordt hier aandacht besteed aan de diverse filtertechnieken en pakketten.

"Informatie" bevat extra links binnen schoolfilter.nl, evenals links naar informatie op andere websites. De informatie die op de andere websites te vinden is gaat over onderwijs, subsidies en informatie met betrekking tot een veilige internettoegang.

De rubriek "Vragen" bevat vragen die u heeft ingestuurd aan www.schoolfilter.nl.

Indien u meer informatie over filteren voor uw onderwijsinstelling wilt ontvangen kunt u het antwoordformulier invullen. U kunt vervolgens een keuze maken van welke organisatie u nadere informatie wenst te ontvangen. Wij zullen ervoor zorgdragen dat deze organisatie uw aanvraag spoedig ontvangt.

Wij hopen dat we samen met u een veilig en verantwoord Internetgebruik binnen scholen kunnen realiseren. Veilig internetten voor kinderen is tenslotte zeer belangrijk. Wanneer u nog vragen hebt over Schoolfilter.nl, kunt u zich wenden tot de redactie van Schoolfilter.nl door een E-mail bericht te sturen via de nevenstaande E-mail knop. Wij wensen u een veilig Internetgebruik toe!